Jak wywołać świadomy sen?

Jak zapewne wszystkim nam wiadomo świadomy sen to taki sen, podczas którego śpiący wie o tym, iż otaczająca go rzeczywistość jest wyimaginowana. Wiele lat badań świadomego snu doprowadziły do tego, iż dzisiaj istnieje wiele technik, pozwalających w kontrolowany sposób zapaść w świadomy sen. Służy temu wykonywanie ściśle określonych ćwiczeń, mających na celu właśnie zapadnięcie w sen świadomy. Nie są to jednak jedyne sposoby na jego wywołanie. Istnieje grupa osób, która posługuje się kilkoma technikami wspomagającymi, które pozwalają nie tylko na wywołanie, ale i na utrzymanie w trakcie snu stanu świadomości. Metody owe, można podzielić na trzy zasadnicze rodzaje: psychologiczne, farmakologiczno – fizjologiczne a także inne. Pierwszy rodzaj, metody psychologiczne, wykorzystują takie procesy jak autosugestia bądź pamięć intencji. Wśród przykładów owych technik wyróżnia się przede wszystkim technikę pamięciową doktora LaBerge’a. Druga grupa technik, farmakologiczno – fizjologiczne, polegają na zaznajomieniu się z cyklami czuwania oraz snu a także na przyjmowaniu odpowiednio dobranych substancji psychoaktywnych, które mają w określony sposób wpłynąć na nasze sny. Najbardziej znana metodą z tej grupy jest przerywanie snu. Inne metody polegają na wykorzystaniu bodźców zewnętrznych, które mają za zadanie wywołać sen. Takimi bodźcami są przede wszystkim dwa urządzenia: Dream Light a także Rem – Dreamer. Jednak stosowanie wyżej wymienionych technik osobno nie jest tak skuteczne jak połączenie ich razem.

Społeczeństwo w dzisiejszych czasach jest zabiegane i potrzebuje wytchnienia. Dlatego postanowiłam pisać artykuły o tematyce ściśle związanej ze społeczeństwem. Serdecznie polecam!