Kategoria: Media społecznościowe

Ukryte życie duszy i sny

Współcześnie nikt już nie zaprzeczy o związku snów z psyche, mimo że wciąż bada się pochodzenie snów, ich związek z mózgiem, to jednak nie sposób odseparować ich od emocjonalnego życia człowieka. Często to o czym śnimy bezpośrednio wiąże się z bieżącymi wydarzeniami z naszego życia, z przeżywaniem intensywnych czy trudnych emocji, z naszymi zmartwieniami czy oczekiwaniami. Obecnie uważa się, że z psychologicznego punktu widzenia ma duże znaczenie to, czy pamiętamy nasze sny, to właśnie ich brak może świadczyć o jakimś problemie. Ciekawa koncepcja psychoanalityczna Karla Gustawa Junga jest szczególnie w tym miejscu warta uwagi,gdyż opiera się głównie na analizie snów i fantazji. Wielu współczesnych psychoanalityków wciąż w swej praktyce odwołuje się do niej. Uważał on, że treść snów objawia się za pomocą symboli oraz zawiera nieuświadomione, ale wspólne wszystkim ludziom wspomnienia i instynkty – tzw. archetypowe symbole. Tymi kolektywnymi archetypami są np.: bohater, ofiara, maska, matka, potwór. Jung wierzył, że sny stanowią podpowiedź, że pozwalają odkrywać i poznawać siebie, że stanowią drogę do samo urzeczywistnienia. Twierdził, że mogą zarówno odzwierciedlać ukryte pragnienia i lęki, oczekiwania, iluzje czy fantazje, ale też prawdy ostateczne, wizje, czy teorie kultury. Za pomocą symboli sny ukazują nieuświadomione na co dzień, głębokie doświadczenia naszej jaźni a ich analiza jest kluczem do zrozumienia i poznania owej jaźni..

Społeczeństwo w dzisiejszych czasach jest zabiegane i potrzebuje wytchnienia. Dlatego postanowiłam pisać artykuły o tematyce ściśle związanej ze społeczeństwem. Serdecznie polecam!