This is default featured slide 1 title

O niedoborach snu

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, iż sen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu – to fakt niepodważalny. Bez snu możemy nabawić się poważnych zaburzeń procesów psychicznych zachodzących w naszym mózgu, gdyż już jedna nieprzespana noc powoduje poważne zaburzenia psychofizyczne. Dłuższy niedobór snu jest bardziej tragiczny w skutkach. Powoduje on bowiem wiele negatywnych efektów natury zarówno psychicznej jak i fizjologicznych wśród których najważniejszymi są: wahania nastroju, problemu z koncentracją, spowolnienie reakcji, brak motywacji, przecenianie umiejętności, skłonność do podejmowania ryzyka, psychozy, halucynacje, stany paranoidalne (podobne jak w alkoholizmie), upośledzenie układu odpornościowego (nieprawidłowości liczby leukocytów, limfocytów, komórek NK) a w skrajnych przypadkach do śmierci (wniosek ten został wysnuty po przeprowadzeniu doświadczenia na szczurach, które nie spały od dwóch do trzech tygodni). Warto także wspomnieć iż brak snu przez dobę o czterdzieści procent zmniejsza zdolność zapamiętywania, powoduje zakłócenia w produkcji testosteronu i estrogenów a także glukozy. Deprywacja snu (czyli jego niedobór) bywa przez niektórych wykorzystywana jako rodzaj tortur. Doniesienia o stosowaniu takie praktyki dotyczą KGB, wojsk japońskich z okresu II wojny światowej a także armii brytyjskiej. Inną ciekawostką jest, iż rekordzista niespaw przez aż dwieście sześćdziesiąt sześć godzin.

Białko związane ze snem

Hipokretyna lub inaczej oreksyna jest peptydem o charakterze nerwowym produkowanym w podwzgórzu oraz pniu mózgu. Receptory dla tego białka znajdują się w różnych częściach mózgu. Ze snem jest związana poprzez fakt, iż pełni ona funkcję regulatora cyklu sen – czuwanie. Działanie hipokretyny jest ściśle związane z działaniem systemu regulującego emocje. Jeżeli wskutek zwyrodnień lub wad genetycznych ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu neurony produkujące ten neuroprzekaźnik, to pojawią się wady takie jak problemy z koncentracją, narkolepsja a także inne choroby na podłożu neurologicznym, objawiające się niekontrolowanym zapadaniem w sen. Badania prowadzone na wyspanych rezusach, które polegały na podawaniu im dożylnie hipokretyny, pokazał, iż peptyd ten powoduje osłabienie funkcji poznawczych na okres aż od trzydziestu do trzydziestu sześciu godzin. Stan ten jest odmienny jeżeli podamy go poprzez rozpylenie go do nosa. WW takim przypadku obserwuje się jedynie zniwelowanie efektów niewyspania. U muszy, długotrwałe podawanie hiperkretyny spowodowało podwyższenie stężenie beta – amyloidu w organizmie, co bezpośrednio przyczynia się do choroby Alzheimera. Warto też zwrócić uwagę na genezę nazwy owego białka. Hipokretyna bowiem pochodzi od miejsca w którym jest produkowana – podwzgórze po łacinie brzmi: hypothalamus. Nie jest to jednak jedyne pochodzenie owego słowa. Jest ona bowiem także podobna strukturalnie do sekretyny, innego hormonu.

Jak dzielimy sen?

Zanim dokonamy podziału snu należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym on tak naprawdę jest. Otóż, definiujemy go, jako stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, który systematycznie się powtarza w cyklach dobowych. Stan ten powoduje zniesienie świadomości a także bezruch, które ustępują pod wpływem najprzeróżniejszych czynników zewnętrznych. Zapadanie w sen jest regulowane przez natężenie światła widzialnego a także pod wpływem różnorakich bodźców społecznych. Sen dzielimy na dwie zasadnicze fazy. Pierwszą z nich jest faza NREM, czyli sen o wolnych ruchach gałek ocznych. Ta fazę nazywa się także snem głębokim bądź wolnofalowym. Różne fale podczas fazy NREM spowodowały to, iż została ona dodatkowo podzielona na cztery stadia. W pierwszym stadium świadomość powoli zanika, ruchy gałek ocznych są wolne. Drugie stadium cechuje się tym, iż nasze ciało nie reaguje na bodźce a ponadto odnotowuje się występowanie wrzecion snu oraz zespołów K. W stadium trzecim fale mózgowe maja najniższą częstotliwość natomiast w stadium czwartym fale są wyższe niż w stadium poprzednim, Drugą fazą snu jest sen o szybkich ruchach gałek ocznych, którą skrótowo nazywa się fazą REM. Innymi nazwami tej fazy są: sen płytki oraz paradoksalny. To właśnie tutaj pojawiają się marzenia senne (popularnie nazywane snami) oraz rozluźnienie mięśni. Warto także powiedzieć o czasie trwania poszczególnych faz. Na początku znajduje się faza NREM trwająca od osiemdziesięciu do stu minut a następnie faza REM przez zaledwie piętnaście minut. Cykl taki powtarza się do pięciu razy u człowieka dorosłego.

Świadomy sen a zdrowie

Ostatnimi czasy świadomy sen jest dość popularnym tematem. Aspektem, którym zajmiemy się w tym artykule jest jego wpływ na zdrowie. Wątpliwości przychodzą szczególnie, gdy mamy do czynienia ze świadomym snem, który został przez nas zaindukowany a nie powstał w sposób naturalny. Jednak nie powinniśmy się martwić, gdyż oba typy świadomych snów nie różnią się znacząco między sobą. Co więcej, świadomy sen nie powoduje żadnych chorób psychicznych, czy innych zaburzeń chorobowych na tle fizjologicznym czy psychicznym (nie odnotowano żadnych takich przypadków). Istnieje jednak konieczność by osoby ze słabym sercem wystrzegały się technik mających na celu wywołanie świadomego snu, ze względu na fakt, iż może się on wiązać z przyspieszeniem akcji serca wskutek wzmożonego wysiłku, wzrostem tętna powstającego na skutek niebezpiecznej sytuacji a także ze stanami lękowymi. Wszystkie wymienione przykłady mogą być również powodem wystąpienia ataku serca u osób ze słabym sercem. Z drugiej jednak strony, świadome sny są pomocne w leczeniu chorób psychicznych, poprzez stosowanie autosugestii. Niebezpieczne dla naszego zdrowia mogą być natomiast źle dobrane metody: przerywany sen powoduje niewyspanie. Najskuteczniejszą i najmniej inwazyjną metodą jest prowadzenie dziennika i testowanie rzeczywistości. Osoby ze schizofrenią również powinny wystrzegać się świadomego snu, ponieważ osoby chore mogą go pomylić z rzeczywistością co może być powodem zaistnienia wielu nieprzyjemnych i tragicznych sytuacji.

Świat snów a rzeczywistość

Chyba nie ma na świecie osoby, której chociaż raz nie śnił się sen, który zapamiętała. Przeżywają senne doświadczenie możemy bez wątpienia zauważyć, iż są one ogromnie realistyczne, którą czasami ciężko odróżnić od świata realnego. Co więcej, bardzo często wygląda ona bardziej realistycznie niż ta prawdziwa. Niektórzy ludzie nawet posuwają się do stwierdzenia, iż podczas snu byli w pełnoprawnym, istniejącym, innym świecie. Warto w tym momencie wspomnieć o świadomym śnie, który uchodzi za jeden z najbardziej realistycznych zjawisk tego typu. Ludzie zapadający w taki sen, zdają sobie sprawę z tego, że śpią. Realizm takiego snu jest tak duży, iż ludzie ci potrafią rozszerzać swoje zdolności poprzez czynności wykonywane podczas snu a także rozszerzać wiedzę o samym sobie. Często jednak świadomy sen jest mylony ze snem początkowym lekkim, który przejawia się w formie wizualizacji. Sen świadomy następuje dopiero w fazie REM, czyli po około dwóch godzinach snu. Warto też zwrócić uwagę na kilka aspektów, które pojawiają się u wszystkich ludzi podczas snu. Pierwszym z nich jest to, iż nikt we śnie nie może czytać, gdyż tekst rozmywa się, nie jest stabilny i często się zmienia. Kolejną rzeczą jest to, iż różnego rodzaju zegary nie działają – po spojrzeniu na zegar, odwróceniu wzroku i ponownym spojrzeniu na ten sam zegar, ten wskazuje inna godzinę. Następnym aspektem jest to, iż rzeczy, które dzieją się natychmiastowo, jak na przykład wystrzał z broni, we śnie dzieją się wolniej, z pewnym opóźnieniem. Ostatnią rzeczą jest to, iż ruch i bieg jest o wiele bardziej wykańczający niż w rzeczywistości.